Súkromná základná umelecká škola

Chystané akcie

7.9-10.9.2020 o 14:00 do 16:00         Zápis do zušky

21.5.2019  o 16:30-18:00                  Talentové skúšky Požiarnicka 1 Košice

17.4.2019                                             Riaditeľské  voľno

28.3.2019  o 16:30                             Seminár HO v Košiciach

20.3.2019 o 15:00                             Seminár TO v Sečovciach

7.2.2019 o 15:30                               Výstupenie žiakov na vernisáži  výstavy v Galérii LOFLERA

23.1.2019 o 17:00                            Koncert školy v Kulturpark-u

13.6.2018 o 17:00                 Záverečný koncert školy vystúpia žiaci HO, LDO, TO odboru v priestoroch školy

30.5. 2018 o 17:00                 Záverečný koncert v Kultúr Parku  - Tanečný odbor

27.- 28.4. 2018 o 09:00         Metodický deň Zemplínska Šírava hotel Merkúr

25.4 2018    o  16:00              Interný seminár HO, LDO

25. 1. 2018  o 14:00            Čin-čin / Surovô drevo - Divadlo DRAMKO -  LITPARK KOŠICE

17. 1    2018  o 17:00           Novoročný koncert KULTURPARK KOŠICE 

13. 12. 2017  o 17:00          Vianočný koncert v budove školy 

14. 12. 2017 o 15:00           Koncert POPOKATEPETL - Divadlo DRAMKO

24. 11. 2017 o 10:00          Koncert pre žiakov el. pracoviska Sečovce 

25. 11. 2017 o 16:30           Koncert AUPARK - KE

16. 11. 2017                           Riaditeľské voľno

 --------------------------------------------------------------------------------

30. 6. 2017                           Odovzdávanie vysvedčení

6. 6. 2017                              Celoslovenská súťaž POP ROCK JAZZ KOŠICE 2017 - HO

12. 5. 2017                           Absolventský seminár  v Kulturparku  - TANEČNÝ ODBOR

23. 5. 2017                         Prijímacie talentové skúšky  od 16:30 do 18:00 

3. 4.  2017    o  16:00      Tanečný seminár v  Kulturparku

7. 4. 2017                           Tanečná súťaž v Bojniciach

25. 4.  2017                       Súťaž Zemplín pop - HUDOBNÝ ODBOR

29. 3.  2017  o  16:15      Hudobný seminár

--------------------------------------------------------------------------------

9. 12. 2016                         Nezbedné kozliatka v Nezábudke

14. 12.2016                        Vianočný koncert  SZUŠ Požiarnická 1

21. 12. 2016                      Nezbedné kozliatka v SZUŠ Požiarnická 1 

24. 2. 2017                        Prvé slnečné lúče - koncert v Kulturparku o 17:00

13. 1. 2016                        Novoročný koncert

26.  4. 2016                     Vystúpenie na hudobnej súťaži ZEMPLÍN POP

23. 5.  2016                     Prijímacie talentové skúšky

21. 6. 2016                     Koncoročný koncert