Súkromná základná umelecká škola

Prijímacie skúšky

Termín prijímacích skúšok na školský rok 2021/2022

Elektronicky: szuske2010@gmail.com

Prihlášku nájdete na stranke školy v ikonke dokumenty a  prijímacie skušky.

Kritéria na prijatie

Kritéria na prijatie do Tanečného odboru

 • dobrý zdravotný stav
 • sústredenosť
 • koordinácia pohybu
 • vytlieskanie zadaného rytmu
 • hudobné cítenie
 • tanečný prejav
 • tanečná pamäť
 • spev pripravenej piesne

TS prebiehajú formou predcvičovania tanečných prvkov, pohybových hier, krátkych tanečných variácií potrebný je tanečný úbor: dres resp. tričko, legíny, tanečné cvičky resp. ponožky

Kritéria na prijatie do Hudobného odboru - hra na akordeóne, cimbale, flaute, gitare, husliach, klavíri, keyboarde, klarinete, kontrabase, spev, zborový spev, bicích nástrojoch

 • vytlieskanie zadaného rytmu
 • hudobné cítenie
 • spev pripravenej piesne

Kritéria na prijatie do Výtvarného odboru

 • kresba-maľba - ľubovoľná téma

Kritéria na prijatie do Literárno-dramatického odboru

 • prednes pripravenej poézie alebo prózy
 • improvizácia na zadanú tému

Do prípravného štúdia zaraďuje riaditeľ školy uchádzačov na základe zistených predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore.

Poplatky

Literárno dramatický odbor -  8€/mesiac
Hudobný odbor -  12€/mesiac
Výtvarný odbor -  8€/mesiac
Tanečný odbor -  8€/mesiac

Zápisné sa platí raz za školský rok vo výške 10

IBAN: SK6011000000002926842892

Dokumenty na stiahnutie