Súkromná základná umelecká škola

Našou základnou filozofiou je otvorená a vzájomná spolupráca učiteľov, žiakov a rodičov, ktorí sú rovnocennými partnermi a spolu tvoria základnú bunku školy. Naša škola poskytne a zabezpečí základné umelecké vzdelanie v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore pre deti a mládež. Osobitný dôraz kladieme na rozvoj tvorivosti, hudobného a estetického cítenia.

Zobraziť viac

„ Miluj umenie v sebe, nie seba v umení.“
K.S. Stanislavskij 

 

 

 

Galéria

Miesto, kde sa rodí jedinečné umenie

„ Je veľmi podstatné vytvoriť v deťoch iný pocit a kreativitu, aby mali iný pohľad na život, činnosť. Je veľmi podstatné, aby dieťa malo záujem, buď o hudobný nástroj, výtvarný odbor, tanec alebo
literárno - dramatický odbor. Tieto deti potom ľahšie žijú, ktoré sú umelecky zamerané
a ich srdiečko a dušu im tak okreuje, že sú potom aj lepší ľudia.“ 

PhDr. Gejza Adam, MBA, Dis.art
riaditeľ školy

Študujte u nás

Termín prijímacích skúšok na školský rok 2023/2024

Zobraziť viac