LDO

Literárno-dramatický odbor vznikol na pôde Súkromnej základnej umeleckej školy na Požiarnickej ul. č. 1 v školskom roku 2010/2011. Vyučovanie sa realizuje v priestoroch školy. 

Literárno-dramatický odbor je odbor, súčasťou ktorého sú dramatické, pohybové, prednesové a slovesné činnosti. V neposlednom rade tam patrí aj písané slovo. Všetky tieto činnosti pôsobia na rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov, na ich aktívny a tvorivý prístup Harmonicky rozvíjajú ich osobnosť. Pomáha im vyrovnávať sa s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, práca i život ako taký. Žiaci nadobúdajú schopnosť kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Odbor zároveň umožňuje odhaľovať danosti a talent žiakov, ktoré môžu neskôr rozvíjať v štúdiu umeleckých a humanitných smerov.

 

Vyučovací predmet: Literárno - dramatický odbor, výtvarná výchova 

Učiteľka Mgr.Klaudia Goroľová,  DiS.art.

kontakt:

szuske@gmail.com

+421 949 847 516