Učitelia

 ADMINISTRATÍVNI ZAMESTNANCI 

PhDr. Gejza Adam, MBA, DiS.art.

PhDr. Gejza Adam, MBA, DiS.art.

riaditeľ školy
Mgr. Klaudia Goroľová, DiS.art.

Mgr. Klaudia Goroľová, DiS.art.

vyučovací predmet: Literárno - dramatický odbor, výtvarná výchova
Ing. Imrich Tökölyi

Ing. Imrich Tökölyi

vyučovací predmet hra na klavíri
Rudolf Hentšel

Rudolf Hentšel

vyučovací predmet: klavír,gítara,zobcova flauta
Mgr.Marta Kmeťová, DiS.art.

Mgr.Marta Kmeťová, DiS.art.

vyučovací predmet:spev, zborový spev
Mgr.Kristián Bandy, DiS.art.

Mgr.Kristián Bandy, DiS.art.

vyučovací predmet: husle
Milan Bernát

Milan Bernát

vyučovací predmet: gitara,husle,klavír
 JUDr.  Martin Lechman, DiS.art, LL.M

JUDr. Martin Lechman, DiS.art, LL.M

vyučovací predmet: bicie nástroje
Mgr.Ľubomír Glovacky, DiS.art.

Mgr.Ľubomír Glovacky, DiS.art.

vyučovací predmet: gitara
Mgr.art. Adrián Golec

Mgr.art. Adrián Golec

vyučovací predmet: klarinet,zobcová flauta
PaedDr. Martina Ivanišinová

PaedDr. Martina Ivanišinová

vyučovací predmet: výtvarná výchova
Mgr. Mário Krajčovič

Mgr. Mário Krajčovič

Veduci pedagogícký zamestnanec v Sečovciach. Vyučovací predmet:výtvarná výchova
Mgr. Silvia Sojková

Mgr. Silvia Sojková

vyučovací predmet: výtvarná výchova
Miroslav Olšanský, DiS.art.

Miroslav Olšanský, DiS.art.

vyučovací predmet: violončelo,gitara
 Mgr.Monika Hrunená

Mgr.Monika Hrunená

vyučovací predmet:výtvarná výchova,tanec
Atila Tverďák, DiS.art.

Atila Tverďák, DiS.art.

vyučovací predmet hra na gitare
 Bc. Katarína Kulichová

Bc. Katarína Kulichová

Administratívny zamestnanec
Rozália Adamova

Rozália Adamova

Administratívny zamestnanec
KOLEKTÍV  KOŠICE

KOLEKTÍV KOŠICE

KOLEKTÍV SEČOVCE-KOŠICE

KOLEKTÍV SEČOVCE-KOŠICE