Prijímacie skúšky

Termín prijímacích skúšok na školský rok 2023/2024

Elektronicky: szuske2010@gmail.com

Prihlášku nájdete na stranke školy v ikonke dokumenty a  prijímacie skušky.

Kritéria na prijatie

Kritéria na prijatie do Hudobného odboru - hra na akordeóne, cimbale, flaute, gitare, husliach, klavíri, keyboarde, klarinete, kontrabase, spev, zborový spev, bicích nástrojoch

  •  vytlieskanie zadaného rytmu
  •  hudobné cítenie
  •  spev pripravenej piesne

Kritéria na prijatie do Atelieru umenia

  •  kresba-maľba - ľubovoľná téma
  •  prednes pripravenej poézie alebo prózy
  •  improvizácia na zadanú tému

Do prípravného štúdia zaraďuje riaditeľ školy uchádzačov na základe zistených predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore.

Poplatky

Zápisné sa platí raz za školský rok vo výške 10€

Atelier umenia -  10€/mesiac ( 1pol.rok 2023 zdarma+10€ zápisné)
Hudobný odbor -  15€/mesiac
IBAN: SK6011000000002926842892